Ďakujeme Nadácii televízie Markíza


Patrik Vyskočil v koži Stevena Tylera z Aerosmith v obľúbenej show Tvoja tvár znie povedome venoval svoju výhru 1.000 eur spolu s Nadáciou televízie Markíza občianskemu združeniu „Spolu proti CMV“. Finančné prostriedky sme použili na individuálne podporné terapie pre detičky.

ĎAKUJEME!

novinka2