Finančný dar

Vaše príspevky budú použité presne na účel ktorý si zvolíte. Môžete sa rozhodnúť či príspevok darujete konkrétnej rodine s CMV dieťatkom, pre konkrétne aktivity a zbierky alebo pre všeobecné plnenie plánov a misie Spolu proti CMV.