Zojka


       

 

Následky kongenitálnej CMV infekcie:

  • poškodenie mozgu – DMO
  • mikrokránia
  • psychomotorické zaostávanie
  • neschopnosť samostatne dýchať následkom poškodenia CNS

Naša hviezdička sa nám narodila začiatkom leta v roku 2012. Hneď po pôrode sa u nej začali ťažkosti s dýchaním, následne musela byť prevezená z Trenčína do Bratislavy, kde jej spravili tracheostómiu , ako jedinú možnosť uľahčiť jej dýchanie. Genetické vyšetrenia, ktoré Zojka podstúpila v prvých mesiacoch života potvrdili, že v prenatálnom období prekonala infekciu CMV, a trinásta sudička jej dala do vienka zdravotné ťažkosti, ktoré s touto infekciou súvisia. Pre nás sa začal kolotoč vyšetrení, cvičení, rehabilitácií, aby sme jej čo najviac pomohli prežiť krásny kvalitný život.

Tracheostómiu, ako nevyhnutný doplnok má Zojka na krku dodnes, a vyhliadka na jej dekanyláciu je naozaj skôr nereálna. Starostlivosť o jej kanylku sa stala pre nás bežnou rutinou, nezľakli sme sa ani vody, nakoľko sme zistili, že voda je pre našu dcéru jednou z najlepších fyzioterapií pod dohľadom fyzioterapeutky. Vo vode robia jej svaly zázraky, svalové stuhnutie sa uvoľnuje, aj keď vieme že toto bude beh na dlhé trate, obliekame Zojke plavy už tretí rok, pravidelne raz týždenne.

Okrem plávania absolvujeme rôzne rehabiltačné pobyty a cvičenia zamerané na motoriku a vnímanie. Zojka neudrží hračky v ruke, ale jej neúnavná vôla neustále sa za nimi načahovať a snaha udržať ich čo najdlhšie v ručičke a pobzerať si ich, nám dáva silu stále na tom pracovať a nevzdávať sa.

Rehabilitácie a terapie, ktoré Olívii pomáhajú a nie sú hradené zdravotnou poisťovňou:

  • aqua terapia
  • denná fyzioterapia
  • intenzívne rehabilitačné pobyty v Adeli centre a v centre Svetielko