CHCETE POMÔCŤ?


Finančný dar

Vaše príspevky budú použité presne na účel ktorý si zvolíte. Môžete sa rozhodnúť či príspevok darujete konkrétnej rodine s CMV dieťatkom alebo na materiálnu podporu CMV detičiek alebo pre všeobecné plnenie plánov a misie Spolu proti CMV.

Stačí ak pošlete finančný dar na číslo účtu OZ:
názov: Spolu proti CMV
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK20 0200 0000 0034 9359 4655

A do poznámky pri prevode zadáte jeden z nižšie uvedených účelov:
– meno dieťatka
– CMV deti
– OZ SpCMV

ĎAKUJEME ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ