Prenos CMV a Prevencia


Prenos CMV a Prevencia

CMV sa prenáša z osoby na osobu blízkym kontaktom prostredníctvom telesných tekutín (sliny, moč, krv, slzy, materské mlieko a ďalšie). CMV sa pomerne často vyskytuje aj medzi zdravými deťmi vo veku 1-3 roky, práve kvôli blízkemu kontaktu s vrstovníkmi. Preto ženy, či už tehotné alebo plánujúce otehotnieť, prichádzajúce do kontaktu s deťmi (matky, učiteľky, zdravotnícky personál a pod.) by mali dôsledne praktizovať prevenciu. To však neznamená že CMV sa nevyskytne u žien, ktoré s deťmi do kontaktu neprichádzajú.

CMV je často sa vyskytujúci vírus či už u dospelých alebo detí. Predpokladá sa že až 70% detí vo veku 1-3 prekoná CMV infekciu a sú nositeľmi CMV. Pri prenose medzi zdravými deťmi nie je nutné hovoriť o rizikách a permanentných zdravotných problémoch. Rovnako nie je potrebné u týchto detí robiť testovanie na CMV či už kvôli prevencii alebo kvôli vstupu do kolektívu.

Deti s kongenitálnym CMV nepredstavujú v žiadnom prípade pre ostatných väčšie riziko ako deti s CMV. Prenos na zdravé dieťa alebo dospelého nespôsobí permanentné zdravotné problémy ako je to pri prenose na plod počas tehotenstva.

 

Prenos počas tehotenstva

CMV môže byť prenesený z matky na plod počas tehotenstva. V tom prípade hovoríme o kongenitálnej CMV infekcii

Do 10% novorodencov s kongenitálnou CMV infekciou vykazuje po narodení rôzne stupne abnormalít.

 

Prenos počas pôrodu

CMV sa môže preniesť z matky na novorodenca aj počas pôrodu práve prechodom cez pôrodné cesty. Tento typ prenosu však štandardne nespôsobuje závažné zdravotné problémy pokým sa nejedná o súhrn viacerých komplikácií (predčasný pôrod alebo iné kombinované zdravotné problémy)

 

Prenos prostredníctvom materského mlieka

momentálne neexistujú žiadne odporúčania proti kojeniu keď je matka vystavená CMV infekcii. Benefity materského mlieka a riziká prenosu CMV z matky na novorodenca, ak je u matky aktívna CMV infekcia, by mali byť zvažované pri novorodencoch s veľmi nízkou pôrodnou váhou a taktiež pri predčasne narodených novorodencoch. Tieto skupiny sú vystavené riziku prenosu a získania CMV v novorodeneckom veku, pričom infekcia môže mať symptomatický priebeh so zdravotnými následkami.

Mrazenie a pasterizácia materského mlieka môže znížiť riziko prenosu, avšak len samotné mrazenie toto riziko neznižuje.

 

Prevencia

existuje niekoľko jednoduchých odporúčaní ktoré môžu výrazne znížiť riziko prenosu CMV, ako príklad uvádzame prevenciu prenosu z detí na dospelého:

  • časté umývanie rúk –s mydlom a vodou cca 15-20 sekúnd, najmä po kŕmení detí, po narábaní s detskými hračkami, po výmene plienky…
  • nedelte sa o stravu, tekutiny s malými deťmi a nekŕmte ich vašim príborom
  • nevkladajte si do úst predmety ktoré predtým malo v ústach dieťa (napr.kefka, cumeľ)
  • vyhýbajte sa kontaktu so slinami dieťaťa
  • pravidelne čistite hračky a predmety ktoré prichádzajú do kontaktu so slinami a močom dieťaťa