CMV


CMV

Cytomegalovírus (CMV) je vírus patriaci do skupiny herpes vírusov. CMV môže byť nájdený skoro vo všetkých orgánoch ľudského tela a tiež v telesných tekutinách. Infekcia CMV nemusí mať vôbec žiadne príznaky, avšak na druhej strany môže spôsobovať veľmi vážne problémy u ľudí so zoslabeným imunitným systémom a je tiež častá príčina potratov alebo defektov u novorodencov.

CMV je extrémne rozšírený organizmus, odhaduje sa, že až 50-80 % dospelej populácie vo vyspelých krajinách sa ním nainfikuje počas svojho života.

CMV zostáva často bez príznakov v tele po celý život po prvotnej nákaze. Akútna CMV infekcia sa vyskytuje najčastejšie ako reakcia na oslabenie imunitného systému. U zdravého jedinca sa počiatočná CMV infekcia buď vôbec neprejaví, alebo má len slabé prejavy.

Niekedy sa prvotná CMV infekcia môže prejaviť ako mononukleóza, potom sa môžu objaviť symptómy CMV infekcie ako napríklad:

  • zväčšené lymfatické uzliny,
  • zväčšená pečeň resp. zhoršené hepatálne testy,
  • zvýšené biele krvinky,
  • bolesti hlavy,
  • bolesti hrdla,
  • horúčka alebo pretrvávajúca zvýšená teplota,
  • nechutenstvo…

Rizikovými skupinami, u ktorých môže CMV spôsobiť vážne problémy, sú ľudia s oslabeným imunitným systémom (napr.po transplantácii, HIV/AIDS infekcii, chemoterapii a podobne) a tiež tehotné ženy ktorých plod sa môže infikovať počas tehotenstva (kongenitálna CMV infekcia) alebo počas pôrodu.

Pri imunodeficientných skupinách môže CMV napadnúť konkrétne orgány a spôsobiť napríklad:

CMV ezofagitídu (záapal pažeráka)

CMV gastroenteritídu – hnačka, potiaže alebo bolesť pri prehĺtaní a ulcerácie (tvorba vredov) s krvácaním

CMV retinitídu – zápal sietnice, sklovcové zákaly a zhoršenie zraku až slepota

  • CMV pneumonia – zápal pľúc s nedostatočným príjmom kyslíka a následným nedostatočným okysličením organizmu (hypoxia)
  • Mozog – kóma, encefalitída so zmenami chovania a epileptickými záchvatmi

Typy CMV infekcie:

Primárna – vzniká keď sa jedinec dostane do kontaktu s CMV vírusom po prvý krát a teda nemá vybudované žiadne protilátky na vírus.

Primárna infekcia počas tehotenstva môže spôsobiť potrat alebo vývojové vady plodu ktoré môžu novorodencovi spôsobiť poškodenia nezlučiteľné so životom alebo ľahšie až ťažké celožitvotné postihnutia.

Rekurentná (opakovaná) – v minulosti prekonaná CMV infekcia, ktorá je považovaná za tzv.latentnú, sa opätovne aktivuje. Tento typ infekcie má len veľmi zriedka symptomatický priebeh keďže organizmus už má vybudované protilátky z predchádzajúcej primárnej infekcie.

Riziko pre zdravé tehotné ženyy v prípade opakovanej infekcie je v porovnaní s rizikom v prípade primárnej infekcie veľmi nízke vzhľadom na existenciu vybudovaných protilátok a z toho dôvodu sa výrazne znižuje aj riziko ťažkých postihnutí novorodencov s kongenitálnou CMV infekciou ako dôsledok rekurentnej infekcie tehotnej ženy.

Reinfekcia – jedná sa o novú infekciu spôsobenú iným kmeňom CMV vírusu. Tento typ infekcie je veľmi ojedinelý a jej dôsledky sú v tomto čase neznáme.