Kongenitálny CMV (kCMV)


Kongenitálny CMV (kCMV)

CMV infekcia počas tehotenstva môže spôsobiť transplacentárny prenos vírusu na plod (kongenitálny CMV). Zahraničné štatistiky prezentujú že vo vyspelých krajinách sa 1 zo 150 novorodencov narodí s kongenitálnym CMV. Do 10% kongenitálne infikovaných novorodencov má pri pôrode symptómy infekcie. Úmrtnosť infikovaných novorodencov so symptómami infekcie sa uvádza 20-30%. U novorodencov, ktorí sú pri pôrode asymptomatickí, sa môžu symptómy choroby rozvinúť v priebehu niekoľkých mesiacov až rokov. Šanca na spätné stanovenie primárnej diagnózy klesá čím je dieťa staršie.

Ak sa počas tehotenstva zistia na ultrazvuku niektoré z nasledovných príznakov, mala by prebehnúť následne amniocentéza na preverenie či sa nejedná o kCMV infekciu:

 • Organomegália – abnormálne zväčšenie orgánov
 • Hepatomegália – abnormálne zväčšenie pečene
 • Stenšovanie a zmenšená placenta
 • Splenomegália – abnormálne zväčšenie sleziny
 • Pyelektáza – dilatácia (rozšírenie) ľadvinovej panvičky, lievikovité rozšírenie proximálnej časti uréteru (močovodu – svalová trubica ktorá vedie moč z ľadviny do močového mechúra)
 • Megaloureter – abnormálne rozšírenie uretéru
 • Ascites – gastroenterologický termín pre nahromadenie tekutiny v peritoneálnej dutine
 • Fetálny hydrops – nahromadenie tekutiny vo fetálnych tkanivách
 • abnormality amniovej tekutiny
 • Mikrocefália – malý obvod hlavičky
 • Cerebrálna ventrikulomegália – rozšírenie bočných mozgových komôr
 • Vnútromozgové kalcifikáty – usadzovanie kalciových solí v mäkkých mozgových tkanivách
 • Hyperdenzný obraz v artériách thalamu
 • Periventrikulárne echodenzity
 • Hepatálne echodenzity
 • Intestinálne echodenzity

Ak sa u novorodenca objavia niektoré z nasledovných symptómov, môže sa jednať o kCMV infekciu, to však neznamená, že ak novorodenec nevykazuje žiadny z týchto symptómov, tak nemôže mať diagnózu kCMV.

 • Trombocytopenia- nízka hladina krvných doštičiek
 • Petéchie (purpura) – červené alebo fialové škvrny na tele, spôsobené prasknutím krvných cievok
 • Žltačka -žlté sfarbenie kože a očných bielok, spôsobené zvýšenou hladinou bilirubínu v krvi
 • Mikrocefalia – zmenšená veľkosť hlavičky
 • Nízka pôrodná hmotnosť spôsobená tzv. IUGR
 • Predčasný pôrod nejasnej etiológie (príčiny)
 • Poškodenie pečene, zahrňujúce žltačku nejasnej etiológie (príčiny)
 • Problémy so slezinou
 • Pľúcne problémy
 • Krvácavé stavy
 • Porucha rastu
 • Epilepsia
 • Sluchové postihnutie
 • Zrakové postihnutie
 • Mentálna a motorická retardácia

Najčastejšie permanentné zdravotné problémy alebo postihnutia, ktoré môžu byť dôsledkom kCMV infekcie,:

Ak sa novorodenec narodí s diagnózou kCMV nemusí to však znamenať, že sa niektorý z následkov prejaví.

 • Sluchové postihnutie
 • Zrakové postihnutie
 • Mentálna retardácia
 • Problémy s príjmom potravy/Porucha celkového prospievania
 • Problémy so spánkom
 • Senzorické poruchy
 • Behavior issues Poruchy správania
 • Zmenšená veľkosť hlavičky a mozgu (mikrocefalia)
 • Vnútromozgové kalcifikáty
 • Motorická retardácia a problémy s koordináciou
 • DMO (detská mozgová obrna)
 • Epilepsia
 • Zdravotné problémy nezlučiteľné so životom