Naša misia a plány


Naša misia a plány

  • Edukácia o CMV, o prevencii, možnej diagnostike a liečbe
  • Znižovanie počtu tehotenstiev a detí ovplyvnených kCMV a tým aj počet detí s rôznymi formami trvalých postihnutí
  • Podpora rodín a kCMV detí ovplyvnených touto diagnózou
  • Spolupráca s odbornou verejnosťou, médiami a štátnymi inštitúciami
  • Podpora vedy a výskumu v oblasti vývoja liečby a vakcíny