Anna

...
Čítať viac

Zojka

...
Čítať viac

Olívia

...
Čítať viac

Mia

...
Čítať viac

Alex

...
Čítať viac

Tadeáš

...
Čítať viac

Pomôžte a venujte 2% z vašich daní na pomoc CMV deťom

...
Čítať viac

Ďakujeme Nadácii televízie Markíza

...
Čítať viac

Informovanosť verejnosti o CMV je veľmi nízka aj napriek vysokej premorenosti, ktorá sa pohybuje vo vyspelých krajinách až na úrovni 50-80%. Jednou z vysoko rizikových skupín sú práve tehotné ženy, u ktorých môže vírus a samotná infekcia spôsobiť potrat, úmrtie novorodenca alebo ťažké zdravotné problémy a trvalé postihnutia ich detí.

Dostatočná informovanosť laickej a odbornej verejnosti o možnostiach prevencie, diagnostiky  a liečby či už tehotnej ženy alebo novorodenca, podpora vedy a výskumu v oblasti vývoja vakcíny a podpora zo strany štátnych inštitúcií a médií môže výrazne znížiť počet trvalých postihnutí detičiek a negatívny dopad následkov na ich rodiny.

RODIČIA CMV DETÍ

Informácie pre rodičov detí narodených s CMV infekciou alebo detí ktorým bola CMV infekcia diagnostikovaná v novorodeneckom veku.

TEHOTNÉ ŽENY

Informácie pre budúce mamičky diagnostikované na CMV počas tehotenstva alebo ktoré prekonali CMV pred tehotenstvom a pre nediagnostikované tehotné ženy.

ODBORNÁ VEREJNOSŤ

Informácie pre gynekológov, neonatológov, pediatrov, všeobecných lekárov, pre virológov, vedeckých pracovníkov a pedagógov.

MÉDIÁ A ŠTÁTNE INŠTITÚCIE

Informácie pre zástupcov médií a štátnych inštitúcií.