TEHOTNÉ ŽENY


Tehotné ženy

1.) PREVENCIA

CMV sa prenáša prostredníctvom kontaktu s telesnými tekutinami osoby, ktorá má akvítnu CMV infekciu. Je veľmi dôležité, aby tehotné ženy, ženy ktoré sa snažia otehotnieť či ženy pracujúce s malými deťmi, dbali na prevenciu a tým minimalizovali riziko vystavenia sa CMV.

Cytomegalovírus, alebo CMV, je veľmi bežný vírus medzi malými deťmi vo veku 1 až 3 rokov, ktoré sa ľahko nakazia od svojich vrstovníkov či už CMV alebo rôznymi inými vírusmi. CMV sa prenáša prostredníctvom kontaktu s telesnými tekutinami osoby s akvítnou CMV infekciou.

Cytomegalovírus, alebo CMV, je veľmi bežný vírus medzi malými deťmi vo veku 1-3 rokov, ktoré sa ľahko nakazia od svojich vrstovnikov či už CMV alebo rôznymi inými vírusmi.  CMV sa prenáša prostredníctvom kontaktu so slinami osoby s akvítnou CMV infekciou. Aj ked vaše dieťa môže pôsobiť zdravo alebo nemusí mať žiadne symptómy ochorenia, je možné že prenáša vírus 3-6 mesiacov či dlhšie.

 

CMV prevencia

Najväčšou príčinou CMV infekcie medzi tehotnými ženami, špeciálne matkami a tými, čo pracujú v jasliach, škôlkach, terapeutických zariadeniach a tiež zdravotnými sestrami, je kontakt so slinami alebo močom mlých detí.

Tehotné ženy a tie, ktoré plánujú tehotenstvo by sa mali riadiť nasledovnými tipmi ohľadom CMV prevencie a zdravého tehotenstva:

 

* Nezdieľať jedlo, príbor, nápoje či slamky

Jedlo, poháre alebo príbor môžu obsahovať sliny, ktoré môžu preniesť CMV infekciu na vás a na vaše nenarodené dieťa. Aj keď je veľakrát jednoduchšie kŕmiť dieťa z vlastného taniera alebo sa chete vyhnúť márneniu jedla, ktoré zostalo na tanieri po dieťati, neodporúča sa zdieľať jedlo alebo príbor.

 

* Nedávať dudlík do úst

Veľa mamičiek má vo zvyku očistiť dudlík tak, že ho jednoducho dajú do vlastých úst. Často sa tiež stane, že mamičky majú plné ruky a „podržia“ dudlík na sekundu v ústach. Sliny z dudlíka môžu preniest CMV na vás a tiež na vaše nenarodené dieťa.

 

* Vyhýbať sa kontaktu so slinami pri bozkávaní dieťaťa

Snažte sa vyhnúť bozkávaniu detí, na ústa alebo líčka.

Namiesto toho ich pobozkajte na čelo alebo na hlavu a pridajte jedno veľké objatie.

 

* Nepoužívať tú istú zubnú kefku

Deti radi imitujú všetko čo robí mama, vrátane unývania zubov s mamininou kefkou. Presuňte vašu zubnú kefku niekde kde ju dieťa nebude môcť dočiahnuť.

 

* Umývanie rúk

Dôležité je časté umývanie rúk s mydlom, 15-20 sekúnd, a najmä po:

 1. utieraní nosa dietaťaťu alebo ak dieťa „slintá“
 2. výmene plienky
 3. kŕmení
 4. manipulovaní s detskými hračkami

 

2.) PREVENCIA PRE ODBORNÝ PERSONÁL

 

Ženy s malými deťmi, alebo tie ktoré s nimi pracujú, môžu byť počas tehotenstva vystavené väčšiemu riziku nákazy CMV. Štúdie ukazujú, že až 75% detí vo veku 1-3 rokov má v slinách alebo moči prítomný cytomegalovírus.


Pre zdravotný personál

Štandardné zásady prevencie v zdravotných zariadeniach sú adekvátne čo sa týka minimalizácie rizika prenosu CMV medzi pacientami a zdravotným personálom. Bežné vyšetrovanie pacientov zamerané na CMV infekciu nie je potrebné.

 

Aj keď sa CMV prenáša cez styk so slinami a močom infekčnej osoby, riziko nákazy medzi zydravotným personálom či opatrovateľmi nie je vzššie ako medzi členmi verejnosti. Dôvodom je pravdepodobne to, že zdravotný personál dodržiava vysoký štandard prevencie pri styku s rôznymi telesnými tekutinami.

 

Pre školský personál

Štandardné hygienické kroky uvedené vyššie sú odporúčané pre každého kto sa stará o deti.

 

CMV je veľmi bežný vírus medzi zdravými deťmi, nie len tými, ktoré sa narodili s kongenitálnym CMV. Odhaduje sa, že až 70% zdravých detí vo veku 1-3 rokov môžu mať CMV. Zdravé deti, ktoré dostanú CMV od vrstovníkov nebudú musieť  bojovať s dlhodobými následkami CMV ako napríklad neschopnoť počuť či mať trvalé postihnutie, ako tie deti, u ktorých infekcia prebehla počas tehotenstva.

 

Škôlky, školy, terapeutické centrá a komunitné centrá by nemali vyžadovať testovanie detí na CMV predtým ako sa deti zapoja do ich programov. Deti s kongenitálnym CMV by nemali byť diskriminované ani vylúčené z programov či verejného prostredia.

 

3.) TESTOVANIE

 

Každá žena vo fertilnom veku by mala poznať svoj CMV status. Je možné zistiť históriu CMV pred otehotnením. Predtým ako sa  rozhodnete počať, spýtajte sa vášho lekára na vyšetrenie CMV IgG a IgM protilátok v krvi.

 

Ženy môžu byť testované na CMV pred tehotenstvom – stačí sa spýtať vášho lekára na vyšetrenie CMV IgG a IgM protilátok v krvi.

Ak žena nedávno prekonala CMV infekciu, odporúča sa počkať s počatím dovtedy kedy jej hladina CMV IgM protilátok poklesne do zbytkových hodnôt a index avidity sa vyšplhá do priaznivých hodnôt. Toto môže trvať 6 -12 mesiacov. Je veľmi dôležité počkať až pokým sa CMV infekcia vyrieši, pretože sa tým minimalizuje riziko prenosu infekcie z tehotnej ženy na plod.

 

Ak už tehotenstvo prebieha, je takisto možné o tieto CMV testy na zistenie IgG a IgM protilátok požiadať a pridať k rutinným tehotenským testom. Testy sú relatívne lacné a kryté väčšinou zdravotných poisťovní.

 

Možné výsledky IgG a IgM testov sú vysvetlené v nasledovnej tabuľke:

 

Výsledok Vysvetlenie
IgG negatívne

IgM negatívne

Nikdy sa CMV infekcia nevyskytla, riziko prvotnej nákazy
IgG negatívne/pozitívne

IgM pozitívne

Možná začínajúca, prebiehajúca alebo nedávno prekonaná infekcia
IgG pozitívne

IgM negatívne

Infekcia prebehla v minulosti, v tele zotrvávajú protilátky

 

Nikdy sa CMV infekcia nevyskytla – v tomto prípade je veľmi dôležité dbať na CMV prevenciu, a tým znížiť akékoľvek riziko nákazy počas tehotenstva. Ďalšie testy by nemali byť potrebné, iba v tom prípade ak žena či nenarodené dieťa začnú prejavovať symptómy možnej infekcie.

 

Začínajúca, prebiehajúca alebo nedávno prekonaná infekcia – ak žena ešte nie je tehotná, bolo by vhodné prediskutovať s lekárom ako dlho by odporúčal počkať s otehotnením.  Ak už prebieha tehotenstvo, odporúča sa urobiť všetky dostupné a potrebné testy a na základe výsledkov určí lekár ďalší postup.

 

Infekcia prebehla v minulosti, v tele zotrvávajú protilátky – odporúča sa dodržiavať hygienické návyky CMV prevencie počas tehotenstva, nakoľko opakujúca sa CMV infekcia môže babätku mierne ublížíť. Takéto infekcie sú zriedkavé a ak sa vyskytnú, tak vo väčšine spôsobia omnoho miernejšie postihnutia než prvotná infekcia.

 

 

CMV testovanie počas tehotenstva

 

V prípade že už tehotenstvo prebieha, je veľmi dôležité odlíšiť primárnu infekciu od sekundárnej. Odporúča sa stanovenie avidity protilátok anti CMV IgG. Test avidity protilátok by sa mal urobiť do 12 až 16. týždňa gravidity. Pozitívne výsledky anti CMV IgM a nízka avidita anti CMV IgG sú výsledkom vyvolávajúcim silné podozrenie na primárnu alebo nedávno prekonanú infekciu CMV gravidnou ženou. Vysoká avidita protilátok triedy IgG voči CMV je dobrý indikátor prekonanej infekcie, reinfekcie alebo reaktivácie v minulosti a s veľkou pravdepodobnosťou je dieťa chránené protilátkami matky. Pri potvrdenej CMV primoinfekcii u matky je vhodné odobrať a vyšetriť amniotickú tekutinu kvantitatívnou PCR metódou na prítomnosť CMV. Amniocentéza by sa mala vykonať najskôr v 20. až 21. týždni gravidity. Množstvo prítomných vírusov (výška vírusovej nálože) môže pomôcť pri odhadovaní rizika rozvoja symptomatickej CMV infekcie u plodu. Pri pôrode je vhodné odobrať a vyšetriť krv z pupočníka kvantitatívnou PCR metódou na prítomnosť CMV.

 

Vybraté abnormality plodu, ktoré môžu byť následok prebiehajúcej infekcie (možné zistiť USG vyšetrením):

 • zväčšené vnútorné orgány (pečeň, slezina atď.)
 • rozšírená obličková panvička
 • rozšírený močovod
 • akulumovaná tekutina v pobrušnej dutine
 • mikrocefália
 • rozšírené laterálne komory mozgu
 • vnútromozgové kalcifikáty
 • periventrikulárna, hepatálna, intestinálna echodenzita
 • IUGR

 

 

Liečba CMV infekcie počas tehotenstva

 

Nedávne štúdie ukazujú, že liečba tehotnej ženy s primárnou CMV infekciou CytoGam-om (CMV Immune Globulin Intravenous Human) môže pomocť znížiť riziko kongenitálnej infekcie a/alebo trvalých zdravotných následkov u novorodenca.

 

Je však dôležité podotknúť, že množstvo dôkazov o tejto liečbe je limitované, a efektívnosť a riziká tejto liečby nie sú zatiaľ potvrdené, preto v niektorých krajinách sa táto liečba neaplikuje. Momentálne sa v zahraničí realizuje väčšia klinická štúdia.

 

Ak ste znepokojená ohľadom CMV, najlepšie je prediskutovať všetky fakty s lekárom.

 

4.) DIAGNÓZA

 

CMV je bežný vírus, ktorým sa každý môže nakaziť bez ohľadu na etnický pôvod alebo spoločenské postavenie. Väčšina ľudí je počas života vystavená CMV bez  toho, aby si to uvedomili. Odhaduje sa, že 50-80% dospelej populácie sa nakazí pred 40.-tym rokom života. Ak sa raz vírus dostane do tela, tak tam zostane do konca života.

 

Ak má žena jedno dieťa s kongenitálnym CMV, neznamená to, že je viac náchylná na CMV. Ďaľšie tehotenstvo neznamená zvýšené riziko prenosu CMV na druhé dieťa. Avšak, ak sa žena rozhodne znovu otehotnieť, je veľmi dôležité počkať kým prvotná infekcia doznie, a tým znížiť akékoľvek riziko prenosu na nenarodené dieťa.

 

Ženy, ktorým bola stanovená CMV diagnóza počas tehotenstva, potratili kvôli CMV, alebo sa im narodilo dieťa s kongenitálnym CMV by mali tieto fakty prediskutovať s ich lekárom. Ten môže navrhnúť CMV testy na zistenie IgM a IgG protilátok v krvi. Ak prebieha aktívna infekcia, odporúča sa počkať 6-12 mesiacov pred plánovaním ďaľšieho tehotenstva.  Trpezlivosť je dôležitá, nakoľko umožní vyriešenie infekcie a prinesie pokoj na duši, čo v konečnom dôsledku umožní zdravý štart nového tehotenstva a zdravie pre bábätko.