Testovanie


Testovanie

Testovanie sa opiera predovšetkým o stanovenie špecifických protilátok triedy IgM a IgG z krvného testu (dôkaz hladiny CMV protilátok). CMV môže byť taktiež zistené metódou PCR testu z krvi, ostatných telesných tekutín alebo biopsiou tkaniva (dôkaz DNA vírusu). Kvantitatívna PCR metóda umožňuje sledovať vývoj ochorenia a reakciu na liečbu.

 

Testovanie pred plánovaným tehotenstvom

Ak sa zaujímate o CMV test pred tehotenstvom, môžete požiadať svojho doktora o test protilátok na CMV. Ak ste boli vystavená infekcii odporúča sa počkať kým IgM protilátky klesnú na negatívnu úroveň a IgG protilátky stúpnu na dostatočnú úroveň. Po primárnej infekcii je bežné že na odporúčané úrovne sa dostanete až po 6-12 mesiacoch, avšak dodržaním postupu minimalizujete prenos CMV na plod.

 

Testovanie počas tehotenstva

V tehotenstve je dôležité odlíšiť primárnu infekciu od sekundárnej. Prvým krokom v testovaní CMV infekcie je analýza anti CMV IgM a anti CMV IgG protilátok, ktorá by mala byť vykonaná do 6. týždňa tehotenstva. Ak sa zistí prítomnosť IgG protilátok odporúča sa stanovenie avidity protilátok anti CMV IgG. Test avidity protilátok triedy IgG voči CMV by sa mal urobiť do 12 až 16. týždňa tehotenstva. Pozitívne výsledky anti CMV IgM a nízka avidita anti CMV IgG v období do 16. až 18. týždňa tehotenstva sú výsledkom vyvolávajúcim silné podozrenie na primárnu alebo nedávno prekonanú infekciu CMV. Vysoká avidita protilátok triedy IgG voči CMV je dobrý indikátor prekonanej infekcie, reinfekcie alebo reaktivácie v minulosti a s veľkou pravdepodobnosťou je dieťa chránené protilátkami matky. Pri potvrdenej CMV primárnej infekcii u matky je vhodné odobrať a vyšetriť amniotickú tekutinu kvantitatívnou PCR metódou na prítomnosť CMV. Amniocentéza by sa mala vykonať najskôr v 20. až 21. týždni tehotenstva. Množstvo prítomných vírusov môže pomôcť pri odhadovaní rizika rozvoja symptomatickej CMV infekcie u plodu. Pri pôrode je vhodné odobrať a vyšetriť krv z pupočníka kvantitatívnou PCR metódou na prítomnosť CMV.

 

Testovanie v tehotenstve po prekonanej CMV infekcii

Ak ste prekonali CMV infekciu pred tehotenstvom, máte už vytvorené protilátky ktoré by mali plod chrániť a tým by sa malo riziko prenosu aj pri opakovanej CMV infekcii počas tehotenstva minimalizovať.

Avšak v prípade ak ste primárnu infekciu prekonali práve počas tehotenstva a máte skúsenosť s potratom kvôli CMV alebo máte dieťa s kongenitálnou CMV infekciou, odporúča sa konzultácia s vašim lekárom ktorý môže odporučiť testovanie úrovne protilátok.

 

Testovanie novorodenca

Testovanie kongenitálneho CMV nie je momentálne zahrnuté v štandardnom skríningu novorodencov po narodení. Ak viete že ste počas tehotenstva prekonali CMV infekciu, je veľmi dôležité požiadať o diagnostiku vášho dieťatka hneď po narodení. U novorodenca sa kongenitálna CMV infekcia potvrdzuje štandardne najneskôr do 2-3 týždňov od narodenia zo vzorky moču keďže obsahuje najvyššiu koncentráciu vírusu, následne prebieha testovanie z krvi. Pozitívne výsledky CMV testovania u detí vo veku 3 týždne až 1 rok už nemusia byť výsledkom kongenitálnej infekcie ale môže sa jednať aj o získaný CMV po narodení.

 

Možnosti a metódy testovania

 

Testovanie protilátok

Protilátky sú vytvárané imunitným systémom a podľa toho či sa vo vzorke nachádzajú anti CMV IgM a IgG protilátky a v akej výške, tak sa posudzuje či bola CMV infekcia prekonaná resp. či je aktívna a následne pomocou ďalšieho testovania či sa jedná o primárnu alebo opakovanú infekciu resp. o reaktiváciu.

IgM protilátky sa objavia v priebehu 1-2 týždňov od začiatku infekcie, ich množstvo v krátom čase narastie a následne opäť klesne a štandardne po niekoľkých mesiacoch klesnú až na negatívnu úroveň. Na základe testovania anti CMV IgM protilátok však nie je možné posúdiť či sa jedná o primárnu, opakovanú infekciu alebo reinfekciu.

IgG protilátky sa postupne tvoria a narastajú v priebehu infekcie, následne sa po odznení infekcie zastabilizujú. Vírus sa dostáva do tzv. latentného (neaktívneho) štádia. Tieto protilátky zostávajú v tele na určitej merateľnej úrovni po celý život. Ich testovaním sa získa informácia o tom či CMV infekcia bola niekedy v priebehu života prekonaná, avšak na základe testovania len týchto protilátok nie je možné posúdiť kedy infekcia prebehla a či je infekcia aktívna.

Na upresnenie sa môže vykonať tzv. Test avidity. Keď je prekonávaná primárna infekcia, telo produkuje CMV IgG s nízkou aviditou. Po 2-4 mesiacoch telo začne produkovať CMV IgG s vysokou aviditou. Takže v prípade potvrdenia CMV IgG s nízkou aviditou je možné predpokladať že primárna infekcia prebehla pred 2-4 mesiacmi.

 

Testovanie vírusu

Tzv. CMV DNA (PCR) testovanie sa využíva na zistenie existencie a množstva vírusu vo vzorke. Výsledok môže byť kvalitatívny, t.j. či sa vírus vo vzorke nachádza a doplňuje sa následne výsledkom kvantitatívnym, t.j. množstvom vírusu vo vzorke. Testovanie môže prebiehať zo vzorky krvi a iných telesných tekutín (napr. sliny, moč, materské mlieko atď) resp. z biopsie. Pri testovaní plodu sa využíva vzorka z amniotickej tekutiny resp. z krvi z pupočníka získanej pri pôrode a pre účely retrospektívneho potvrdenia kongenitálnej CMV infekcie

Sa využíva tzv. suchá kvapka krvi (Guthrieho kartička).