Liečba


Liečba

Zváženie liečby počas tehotenstva resp. liečby novorodenca musí byť dôkladne posúdené lekárom. Liečba počas tehotenstva môže znížiť riziko kongenitálnej infekcie, zdravotných problémov novorodenca resp. trvalých postihnutí. Liečba nezvráti následky infekcie ktoré už nastali ale môže zabezpečiť aby nedochádzalo k ich prehlbovaniu resp.k tvorbe ďalších následkov a zdravotných problémov.

 

Liečba v tehotenstve

Posledné štúdie preukázali že v prípade primárnej infekcie liečba tzv. CMV hyperimúnnym globulínom môže zredukovať riziko prenosu infekcie na plod resp. zredukovať riziko trvalých následkov a zdravotných problémov novorodenca.

 

Liečba novorodencov

V prípade symptomatických novorodencov sa zvažuje nasadenie antivirotickej liečby (ganciklovir alebo valganciklovir) s ohľadom na jej benefity a riziká. Liečba môže pôsobiť ako prevencia pred stratou sluchu resp. jej progresiou a priaznivo ovplyvniť vývoj mozgu. Taktiež pomáha v boji s akútnymi zdravotnými problémami spôsobenými infekciou ako napr. trombocytopénia, zlyhávanie niektorých orgánov (časté je napr. zlyhávanie pečene a sleziny v dôsledku kCMV infekcie), hepatitída, pneumonia. Liečba štandardne trvá 6 týždňov až 6 mesiacov, ojedinele až do 1 roka života a môže prebiehať intravenózne alebo perorálne.

Liečba môže mať vážne vedľajšie účinky, preto jej nasadenie musí byť dôkladne zvážené ošetrujúcim lekárom a dieťa musí byť pod pravidelným lekárskym dohľadom.