O nás


O nás

Občianske združenie Spolu proti CMV vzniklo ako iniciatíva rodičov a priateľov detí s diagnózou kongenitálna CMV infekcia. Primárnym cieľom združenia je podpora rodín s kCMV deťmi, zdielanie skúseností a najnovších informácií v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby, rannej intervencie.

Ing. Mgr. Adriana Ferjancová

je zakladateľkou a zároveň predsedom OZ Spolu proti CMV
Inšpiráciou pre založenie Spolu proti CMV je jej syn narodený s kCMV a odhodlanie pomáhať ďalším rodinám a detičkám s rovnakou diagnózou.

MUDr. Adela Nagy Valeková

je členkou výkonného výboru OZ Spolu proti CMV
Zabezpečuje komunikáciu s odbornou verejnosťou.

Dobrovoľníci:

Lea Mrázová – PR, online marketing

Katarína McNamara – preklady odborných informácií zo zahraničných zdrojov

Iva Nývltová – marketing, copyrighter