RODIČIA CMV DETÍ


Rodičia CMV detí

Informovanosť verejnosti o CMV je veľmi nízka aj napriek vysokej premorenosti, ktorá sa pohybuje vo vyspelých krajinách až na úrovni 50-80%. Zahraničné štatistiky (na Slovensku nie sú dostupné presné štatistické údaje) prezentujú, že vo vyspelých krajinách sa 1 zo 150 novorodencov narodí s vrodeným CMV. Do 10% kongenitálne infikovaných novorodencov má pri pôrode symptómy infekcie, zvyšok infikovaných novorodencov je po narodení bez symptómov, avšak následky vrodeného CMV sa môžu preukázať v neskoršom veku.

Rodičia, ktorí musia tejto diagnóze čeliť, či už počas tehotenstva, tesne po pôrode alebo v neskoršom veku dieťaťa, sa dostávajú často do vypätých, stresových a psychicky náročných situácií, čo je často vyvolané aj nedostatočným množstvom informácií a skúseností.

A preto sme tu my, občianske združenie Spolu proti CMV. My vás chápeme a vieme čím si prechádzate, pretože aj my sme rovnako ako vy boli na začiatku tejto náročnej cesty.

Ako vám Spolu proti CMV môže pomôcť?

  • poskytneme vám aktuálne informácie
  • poskytneme vám kontakty na skúsených odborníkov, na centrá včasnej intervencie, rehabilitačné a zdravotné zariadenia a podobne
  • združujeme rodiny s kCMV detičkami, môžeme vás vzájomne nakontaktovať s cieľom zdieľania skúseností
  • rodiny s kCMV detičkami materiálne podporujeme
  • rodinám s kCMV detičkami umožňujeme prostredníctvom nášho združenia zbierať 2% z daní

 

Kontaktujte nás na +421 905 714 377 alebo emailom na info@spoluproticmv.sk

Stretnutie rodín 2018:

24.8.2018 – farma Pod Gaštankou spojená s individuálnou canis terapiou

   

Stretnutie rodín 2016:

22.6.2016 – detská kaviareň Matylda v Bratislave