Karolína


Karolína

Následky kongenitálnej CMV infekcie:

  • poškodenie mozgu
  • mikrocefália
  • poškodenie zraku dyskenetická forma
  • psychomotorické zaostávanie

 

14.01.2014 sa nam splnil sen v podobe krásneho dievčatka s čiernymi vláskami. Nič nenasvedčovalo nejakým nedostatkom 2900g a 52cm. Po absolvovaní všetkých kontrol na novorodeneckom oddelení sme boli uistení, že v náruči držime zdravé dieťa.

Apgar skóre 10 – 10 …neskôr sme zistili, že sú to len čísla..žiadna istota.

Dni plynuli… po mesiaci sme boli hospitalizovaní – pretože nepriberala. Neriešili dôvod prečo – jednoducho nám odporučili fľašu aj napriek mojej snahe o prirodzené dojčenie.

V 4. mesiaci už bolo viditeľné oneskorenie vývinu a nastalo zisťovanie dôvodu. Séria vyšetrení, hospitalizácia v nemocnici a strach zmiešaný s nádejou.

Diagnóza  – vrodené CMV, pre nás v tom čase tak neznámy pojem.

Nefixovala pohľadom, neotáčala sa za hračkou ani za zvukom.

Medzitým prekonala zápal pľúc. Začali sme cvičiť vojtovku a náš deň bol do poslednej minúty naprogramovaný. 4x denne cvičenie v domácom prostredí plus 3x do týždňa cvičenie v rehabilitačnom centre.

Život nabral iný smer. Jedinou prioritou bolo postaviť Karolínu na nohy…a o to sa snažíme do dnes.

Len na jej úsmev sme čakali 2,5 roka…Karolínka nás učí byť trpezlivými, necháva nás čakať a my jej veríme ❤

 

Rehabilitácie a terapie, ktoré Karolínke pomáhajú a nie sú hradené zdravotnou poisťovňou:

  • hipoterapia
  • feldkrais terapia
  • denná fyzioterapia – vojtova a bobath metóda
  • radi by sme absolvovali rehabilitačný pobyt v Adeli centre a tiež terapiu v Egypte u Dr. Augustinovej